ایران گردی

سفر به اردکان؛ دل زدن به کوچه پس کوچه‌های کویر – تیزهوشان و نمونه دولتی

هفته نامه همشهری شش و هفت – فرزانه ابراهیم زاده: درست است که زمستان است و سفرها کمرنگ تر از هر زمانی شده؛ اما وقتی اهل سفر باشی و در سرزمینی زندگی کنی که چهارفصل است، همیشه راهی هست که تو را صدا بزند

Read More »